EĞİTİM FAKÜLTESİ


Yıl Seçiniz
Ay Seçiniz
DUYURULAR

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMINA KAYIT HAKKI KAZANAN YEDEK ADAY LİSTELERİ

 

 

Yerleşen asil adayların kayıtları ve harç ücretlerinin  I. taksitinin yatırılması 

4-5-6 Eylül 2019

Yedek adayların duyurusu

6 Eylül 2019

Yedek adayların kayıtları ve harç ücretlerinin yatırılması                                                     

9-10 Eylül 2019

Ders Kayıtları

9 Eylül-16 Eylül

Derslerin Başlangıcı

20 Eylül 2019

Dersler 20 Eylül 2019'da başlayacak olup 2019 – 2020 eğitim-öğretim yılı güz dönemi boyunca Cuma günü (17:15-22:00) ve Cumartesi  günü (08:15-18:05) saatleri arasında yapılacaktır; bahar yarıyılı boyunca hafta içi bir gün öğretmenlik uygulaması dersi, Cumartesi (08:15-16:30) günü teorik dersler yapılacak olup ihtiyaç halinde her iki dönemde pazar günü telafi dersleri yapılacaktır  (Ayrıntılı bilgi için akademik takvimi inceleyiniz).

Derslere devam zorunlu olup, teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 oranında devam etme zorunluluğu vardır.

Kayıtlar Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) yapılacaktır. Kayıt için adayların bizzat ya da noter kanalıyla vekil tayin ettiği kişiler aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

 

Kesin kayıt sırasında istenilen belgeler

1) Başvuru Formunun imzalı çıktısı

2) Lisans mezunları için mezuniyet belgesi ya da diploma (kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti)

3) Lisans mezunları için onaylı not transkripti (aslı veya kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti).

4) Halen lisans öğrencisi (son sınıf) olanlar için onaylı öğrenci belgesinin aslı (01.08.2018 tarihinden sonraki bir tarihte alınmış)

5) Halen lisans öğrencisi (son sınıf) olanlar için onaylı lisans not transkriptinin aslı (01.08.2018tarihinden sonraki bir tarihte alınmış)

6) Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)

7) İki (2) adet vesikalık fotoğraf (arkasında ad, soyadı ve TC kimlik numarası yazılmalı)

8) Öğrenim ücretinin (2.054 TL) belirlenen ilk taksitinin (1.027 TL) yatırıldığına dair dekont.

9) Harç ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri aşağıdaki gibidir:

        Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi BANKA: T.C. Ziraat Bankası Hesap No: 226 54344160-5003

        (IBAN: TR22 0001 0002 2654 3441 6050 03) Dekontlarınızda öğrencinin TC kimlik numarası, adı, soyadı bulunması gereklidir.

10) Kesin kayıt işlemlerinden sonra herhangi bir nedenle ücret iadesi yapılmayacaktır.

11) Yüzlük Dönüşüm Tablosu (Not transkript tablosu 4'lük sistemde olan öğrenciler için)

12) Belgeler yarım kapak telli dosya içinde teslim edilmelidir.

 

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMINA KAYIT HAKKI KAZANAN YEDEK ADAY LİSTELERİ

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Akademik Takvim


Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite
Akademik Takvim
Öğrenci
Telefon Rehberi
Bilimsel Dergilerimiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Kariyer Geliştirme ve Mezunlar
Çocuk Üniversitesi
CİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016