EĞİTİM FAKÜLTESİ
TR
EN

Home Page17.11.1999 tarihli ve 4480 sayılı Kanunla değişik 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilerek kabul edilen 2809 sayılı Kanunun 27. maddesinin (e) bendi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 22.02.2000 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi  Anabilim Dalı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü olmak üzere toplam 4 Bölüm ve Bölümlere bağlı 3 Anabilim Dalı kararı alınmıştır.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 04.04.2000 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2809 sayılı Kanunun 6. , 2547 sayılı kanunun  2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca İlköğretim Bölümü ile bu bölüme bağlı Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci alımına karar verilerek 2000-2001 Öğretim yılında Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi ile ortak kullanılan Milli Eğitim Bakanlığınca Üniversitemize tahsis edilen hizmet binasında Eğitim-Öğretime başlamıştır. 2001–2002 Öğretim yılında da İlköğretim Bölümüne bağlı olarak Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programına ek kontenjan ile öğrenci alınmıştır.

2003–2004 Öğretim Yılında Fakülte Kurulunun 15.12.2003 tarih ve 2003/4 sayılı kararı ile İlköğretim Bölümüne bağlı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı ile Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı’nın açılması ve öğrenci alınması teklifi yapılmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunda görüşülerek Yüksek Öğretim Kurulunun onayına sunulmuş ve Yüksek Öğretim Kurulu  Başkanlığının 02.03.2004 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca İlköğretim Bölümüme bağlı olarak Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı kurulmuş ve 2004-2005 Öğretim yılında Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı faaliyete geçerek öğretime başlamıştır.

Fakültemiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim öğretimine devam ederken 29 Mayıs 2007 gün ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim öğretimine devam etmektedir.

Üniversitemiz Senatosunda görüşülerek Yüksek Öğretim Kurulunun onayına sunulan Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim  Dalı ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 25.03.2009 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 01.04.2010 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 3843 sayılı Kanunun 4’üncü 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca İlköğretim Bölümüne bağlı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci alımına karar verilerek 2010-2011 Öğretim yılında öğretime başlamıştır. Ayrıca, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarının ikinci öğretim programları açılarak 2010–2011 Öğretim yılında öğretime başlamıştır.

Üniversitemiz Senatosunda görüşülerek Yüksek Öğretim Kurulunun onayına sunulan İlköğretim Bölümüne bağlı olarak İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı kurulmuştur.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 03.11.2011 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı  Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı; İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, İlköğretim Din ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı; Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı ve Üstün Zekâlılar Eğitimi Anabilim Dalı ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulunun 31.05.2012 tarihli ve B.30.EÖB-101.03.02-3520-023736 sayılı yazıda belirtildiği üzere Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu Kararı ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü kaldırılmıştır.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Türkçe Öğretmenliği Lisans Programlarına 2015–2016 Öğretim yılında öğrenci alınarak öğretime başlamıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.06.2016 tarihli ve 75850160-101.03.01-36826 ve 01.03.2017 tarihli ve 75850160-101.03.01-15759 sayılı yazıları gereğince Fakültemiz bünyesindeki mevcut bölüm ve anabilim dallarının yeniden yapılandırılmış olup,  Fakültemiz Bölümleri, Anabilim Dalları ve Lisans Programları aşağıda belirtilmiştir.

Fakülte binamız, Merkez Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:35’dedir. Şehir merkezine yaklaşık 5.5 km. uzakta olup, 54645 m2’lik arsa üzerinde kurulmuştur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi Vakfının işbirliği ile Almanya’da bulunan Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (ASİDER) tarafından yapılmıştır. 6.526,60 m2’lik alan üzerine yapılan bina, idari bina ve derslikler olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Bodrum ve zemin kat dâhil idari bina 45 bürodan, derslikler bloğu ise 29 adet derslik ve laboratuvarlardan oluşmaktadır. Ayrıca, Kütüphane ve Okuma Salonu, Konferans Salonu, Kantin ve Yemekhane mevcuttur.

Fakültede 37 Öğretim Üyesi, 12 Öğretim Görevlisi,  5 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.  35. Madde kapsamında 20 Araştırma Görevlimiz yüksek lisans ve doktoralarını yapmak üzere çeşitli üniversitelere gönderilmiştir. 

Fakültede 13 idari personel ile 2 adet daimi işçi görev yapmaktadır.

Fakülte Bölümleri ve Lisans Programları;

            -Temel Eğitim Bölümü

                        *Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

                                    Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

                        *Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

                                    Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

            -Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

                        *Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

                                    Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

                        *Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

                                    İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı

            -Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

                        *Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

                                    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

                        *Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

                     Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

            -Eğitim Bilimleri Bölümü

                        *Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

                        *Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

                        *Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

                        *Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

          -Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

                        *Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

          -Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

                        *İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

                        *Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

          -Özel Eğitim Bölümü

                        *Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

                        *Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı

                        *İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

          -Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
                        *Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

                        *Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Temel Politikalar ve Öncelikler

—Fakültemiz çağdaş eğitim yönetimi anlayışı düzeninde yapılanmaktadır. Eğitim ortamlarının düzenlenmesine, teknoloji tabanının kuvvetlendirilmesine çalışılmaktadır. Fakültemizin bünyesinde barındırdığı Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı, sınıf öğretmeni ve anaokulu/anasınıfı öğretmeni yetiştiren programlardır. Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programları ilgili alanda ilköğretimin ikinci aşamasına branş öğretmeni ve Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı ise Türkçe Öğretmeni yetiştiren programlardır.

—Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli öğretmenler yetiştirmek amacıyla Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çevresinde Fakültemiz eğitim öğretimi başarı ile sürdürmektedir.

—Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı arasında öğretmen adayları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim-öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin, koordinasyon ve işbirliği protokolü esaslarınca hazırlanan yönerge doğrulusunda hareket edilmektedir.

VİZYON

Bilim, sanat ve teknolojinin gerektirdiği, ulusal ve evrensel niteliklere sahip, öğrenmeyi öğrenen, gelişime açık, insana ve çevreye değer veren ve sürekli başarıyı hedefleyen ve Türk Milli Eğitim sistemindeki mevzuata uygun çağdaş demokratik, laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı, Atatürkçü öğretmenler yetiştirmektir.

MİSYON
Çağdaş eğitimcilerin rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim ve araştırma ortamında;
Atatürk ilke ve devrimlerini, laik, demokratik toplum düzenini benimsemiş,
Türk toplumunun değerlerini özümsemiş ve tüm insanlığın insani değerlerine saygı duyan ve insanlığa hizmete hazır,
Bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak amacıyla eğitim bilimine ilişkin etkinlikler yapan,
Kendine güvenen, sorgulayan, yaratan, üreten, hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi, kendini ifade edebilen,
Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi üyesi olmanın onurunu duyan eğitimciler yetiştirmektir.
Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve ilkelerine uygun öğretmenleri yetiştirmek, eğitim öğretim alanlarında araştırma etkinlikleri yürütmektir

DEĞERLER
Çağdaşlık
Sevgi - saygı - hoşgörü
Güvenirlik
Dürüstlük
Şeffaflık
Sorumluluk sahibi olmak
Takım Ruhuna sahip olmak
Katılımcılık
Yaratıcılık
Verimlilik
Ulusal değerlere sahip çıkma
Etik değerlere bağlılık
Çevreye duyarlılık

 
 Akademik Personel
Yeni Kampüs Alanı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kurum İç Değerlendirme Raporu
Akademik Takvim
Öğrenci Hizmetleri
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Akademi Radyo
Mezun Bilgi Sistemi
Çocuk Üniversitesi
BİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016