EĞİTİM FAKÜLTESİ
TR
EN

Komisyonlar 

Eğitim Fakültesi Yatay Geçiş İntibak ve Muafiyet Komisyonu

Görev Alanı

Adı Soyadı

Telefon

e-posta

Sınıf Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Eda BÜTÜN KAR

2.Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı ÇEKİRDEKÇİ

3.Öğr. Gör. M. Taki YILMAZ

4.Öğr. Gör. Ömür Bilsay KUL

2715526-2070

2715526-2035

2715526-2034

2715526-2014

edabutun@ sinop.edu.tr

scekirdekci@sinop.edy.tr

mtyilmaz@sinop.edu.tr

obkul@sinop.edu.tr

Okul Öncesi Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Binhan KOYUNCUOĞLU

2.Öğr. Gör. Ayşegül USTAOĞLU

3.Öğr. Gör. K. Ceren DEMİRALP

2715526-2054

2715526-2059

2715526-2043

bkoyuncuoglu@sinop.edu.tr

aysegulk@sinop.edu.tr

kccengiz@sinop.edu.tr

Fen Bilgisi Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Doç.Dr. Selda AKDEMİR

2.Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KOÇ

3.Dr. Öğr. Üyesi Evrim SÖNMEZ

4.Arş. Gör. Dr. Gülfem Dilek YURTTAŞ KUMLU

2715526-2029

2715526-2048

2715526-2057

2715526-2098

sozcan@sinop.edu.tr

ykoc@sinop.edu.tr

esonmez@sinop.edu.tr

gdyurttas@sinop.edu.tr

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Hürü SAĞLAM TEKİR

2.Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin V. İMAMOĞLU

3.Arş. Gör. Hülya KARAÇALI TAZE

2715526-2072

 

2715526-2072

 

2715526-2064

hsaglam@sinop.edu.tr

 

hvimamoglu@sinop.edu.tr

 

hkaracali@sinop.edu.tr

Matematik Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Atilla ÖZDEMİR

2.Dr.Öğr. Üyesi Makbule KAPLAN

2715526-2052

2715526-2003

atillaozdemir@sinop.edu.tr

mkaplan@sinop.edu.tr

Türkçe Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ŞAHİN

2.Dr. Öğr. Üyesi Esra SOY

3.Arş. Gör. Şeyda ÖZCAN

2715526-2089

2715526-2078

2715526-2088

nsahin@sinop.edu.tr

esrakara@sinop.edu.tr

seydaozcan@sinop.edu.tr

 

 

 

 

 

Eğitim Fakültesi Dikey Geçiş İntibak ve Muafiyet Komisyonu

Görev Alanı

Adı Soyadı

Telefon

e-posta

Sınıf Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Eda BÜTÜN KAR

2.Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı ÇEKİRDEKÇİ

3.Öğr. Gör. M. Taki YILMAZ

2715526-2070

2715526-2035

2715526-2034

edabutun@ sinop.edu.tr

scekirdekci@sinop.edy.tr

mtyilmaz@sinop.edu.tr

Okul Öncesi Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Şule ERŞAN

2.Öğr. Gör. Nülifer YILMAZ

3.Öğr. Gör. Tuba AKAR

2715526-2032

2715526-2046

2715526-2061

sersan@sinop.edu.tr

nyilmaz@sinop.edu.tr

tubaakar@sinop.edu.tr

Fen Bilgisi Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ÖZTÜRK

2.Doç.Dr. Selda AKDEMİR

3.Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EŞ

4.Arş. Gör. Dr. Gülfem Dilek YURTTAŞ KUMLU

2715526-2036

2715526-2029

2715526-2045

2715526-2098

nurhanozturk@sinop.edu.tr

sozcan@sinop.edu.tr

huseyines@sinop.edu.tr

gdyurttas@sinop.edu.tr

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Gülçin DİLEK

2.Dr.Öğr. Üyesi Hürü SAĞLAM TEKİR

3.Arş. Gör. Hülya KARAÇALI TAZE

2715526-2055

2715526-2072

 

2715526-2064

gulcindilek@sinop.edu.tr

hsaglam@sinop.edu.tr

 

hkaracali@sinop.edu.tr

Matematik Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Atilla ÖZDEMİR

2.Dr. Öğr. Üyesi Makbule KAPLAN

2715526-2052

2715526-2003

atillaozdemir@sinop.edu.tr

mkaplan@sinop.edu.tr

Türkçe Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ŞAHİN

2.Dr. Öğr. Üyesi Esra SOY

3.Arş. Gör. Şeyda ÖZCAN

2715526-2089

2715526-2078

2715526-2088

nsahin@sinop.edu.tr

esrakara@sinop.edu.tr

seydaozcan@sinop.edu.tr

 

Eğitim Fakültesi Daha Önce Bir Yükseköğretim Programından Gelen ve Aftan yararlanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyet Komisyonu

Görev Alanı

Adı Soyadı

Telefon

e-posta

Sınıf Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Eda BÜTÜN KAR

2.Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı ÇEKİRDEKÇİ

3.Öğr. Gör. M. Taki YILMAZ

2715526-2070

2715526-2035

2715526-2034

edabutun@ sinop.edu.tr

scekirdekci@sinop.edy.tr

mtyilmaz@sinop.edu.tr

Okul Öncesi Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1. Dr. Öğr. Üyesi Binhan KOYUNCUOĞLU

2.Öğr. Gör. Ayşegül USTAOĞLU

3.Öğr. Gör. Nülifer YILMAZ

2715526-2054

2715526-2059

2715526-2046

bkoyuncuoglu@sinop.edu.tr

aysegulk@sinop.edu.tr

nyilmaz@sinop.edu.tr

Fen Bilgisi Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ÖZTÜRK

2.Doç.Dr. Selda AKDEMİR

3.Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EŞ

4.Arş. Gör. Dr. Gülfem Dilek YURTTAŞ KUMLU

2715526-2036

2715526-2029

2715526-2045

2715526-2098

nurhanozturk@sinop.edu.tr

sozcan@sinop.edu.tr

huseyines@sinop.edu.tr

gdyurttas@sinop.edu.tr

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin V. İMAMOĞLU

2.Dr. Öğr. Üyesi Hürü SAĞLAM TEKİR

3.Arş. Gör. Hülya KARAÇALI TAZE

2715526-2072

 

2715526-2072

 

2715526-2064

hvimamoglu @sinop.edu.tr

 

hsaglam@sinop.edu.tr

 

hkaracali@sinop.edu.tr

Matematik Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Atilla ÖZDEMİR

2.Dr. Öğr. Üyesi Makbule KAPLAN

2715526-2052

2715526-2003

atillaozdemir@sinop.edu.tr

mkaplan@sinop.edu.tr

Türkçe Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ŞAHİN

2.Dr. Öğr. Üyesi Esra SOY

3.Arş. Gör. Şeyda ÖZCAN

2715526-2089

2715526-2078

2715526-2088

nsahin@sinop.edu.tr

esrakara@sinop.edu.tr

seydaozcan@sinop.edu.tr

 

 

 

 

 

Eğitim Fakültesi Burs Komisyonu

Görev Alanı

Adı Soyadı

Telefon

e-posta

Sınıf Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dekan Yardımcısı

2. Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı ÇEKİRDEKÇİ

3.Öğr. Gör. Ömür Bilsay KUL

 

 

2715526-2035

2715526-2014

 

 

scekirdekci@sinop.edy.tr

obkul@sinop.edu.tr

 

Okul Öncesi Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dekan Yardımcısı

2.Doç. Dr. Ayhan KARAMAN

3.Dr. Öğr. Üyesi Kibar AKTIN

 

2715526-2079

2715526-2024

 

akaraman@sinop.edu.tr

kibaraktin@sinop.edu.tr

Fen Bilgisi Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dekan Yardımcısı

2.Doç. Dr. Başak KOŞAR KIRCA

3.Dr. Öğr. Üyesi Esra B. ALTAN

 

2715526-2060

2715526-2066

 

bkosar@sinop.edu.tr

esrabozkurt@sinop.edu.tr

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dekan Yardımcısı

2.Dr. Öğr. Üyesi Hürü SAĞLAM TEKİR

3.Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin V.İMAMOĞLU

 

2715526-2072

 

2715526-2058

hsaglam@sinop.edu.tr

 

hvimamoglu @sinop.edu.tr

Matematik Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dekan Yardımcısı

2.Dr. Öğr. Üyesi Atilla ÖZDEMİR

3.Dr. Öğr. Üyesi Makbule KAPLAN

 

2715526-2052

2715526-2003

 

atillaozdemir@sinop.edu.tr

mkaplan@sinop.edu.tr

Türkçe Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Vafa SAVAŞKAN

2.Dr. Öğr. Üyesi Esra SOY

3.Arş. Gör. Şeyda ÖZCAN

2715526-2024

2715526-2078

2715526-2088

vsavaskan@sinop.edu.tr

esrakara@sinop.edu.tr

seydaozcan@sinop.edu.tr

 

Eğitim Fakültesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ve Beslenme Yardımı Komisyonu

Görev Alanı

Adı Soyadı

Telefon

e-posta

Sınıf Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dekan Yardımcısı

2.Dr. Öğr. Üyesi Eda BÜTÜN KAR

3.Öğr. Gör. M. Taki YILMAZ

 

2715526-2070

2715526-2034

 

edabutun@ sinop.edu.tr

mtyilmaz@sinop.edu.tr

Okul Öncesi Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dekan Yardımcısı

2.Doç. Dr. Ayhan KARAMAN

3.Dr. Öğr. Üyesi Kibar AKTIN

 

2715526-2079

2715526-2024

 

akaraman@sinop.edu.tr

kibaraktin@sinop.edu.tr

Fen Bilgisi Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dekan Yardımcısı

2.Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EŞ

3.Doç. Dr. Başak KOŞAR KIRCA

 

2715526-2045

2715526-2060

 

huseyines@sinop.edu.tr

bkosar@sinop.edu.tr

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dekan Yardımcısı

2.Dr. Öğr. Üyesi Hürü SAĞLAM TEKİR

3.Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin V.İMAMOĞLU

 

2715526-2072

 

2715526-2058

 

hsaglam@sinop.edu.tr

hvimamoglu @sinop.edu.tr

İlköğretim Matematik Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dekan Yardımcısı

2.Doç. Dr. Aynur ÇÖL

3.Öğr. Gör. Mehtap TAŞTEPE

 

2715526-2073

2715526-2042

 

aynurcol@sinop.edu.tr

mtastepe@sinop.edu.tr

Türkçe Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr.Öğr. Üyesi Vafa SAVAŞKAN

2.Dr.Öğr. Üyesi Esra SOY

3.Arş. Gör. Şeyda ÖZCAN

2715526-2024

2715526-2078

2715526-2088

vsavaskan@sinop.edu.tr

esrakara@sinop.edu.tr

seydaozcan@sinop.edu.tr

 

 

 

 

 

 

Eğitim Fakültesi Öğrenci Etkinlikleri ve Spor Komisyonu

Görev Alanı

Adı Soyadı

Telefon

e-posta

Sınıf Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı ÇEKİRDEKÇİ

2.Öğr. Gör. M. Taki YILMAZ

3.Öğr. Gör. Ömür Bilsay KUL

2715526-2035

2715526-2034

2715526-2014

scekirdekci@sinop.edy.tr

mtyilmaz@sinop.edu.tr

obkul@sinop.edu.tr

Okul Öncesi Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Şule ERŞAN

2.Öğr. Gör. Tuba AKAR

3.Öğr. Gör. K. Ceren DEMİRALP

2715526-2032

2715526-2061

2715526-2043

sersan@sinop.edu.tr

tubaakar@sinop.edu.tr

kccengiz@sinop.edu.tr

Fen Bilgisi Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Evrim SÖNMEZ

2.Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KOÇ

3.Doç.Dr. Selda AKDEMİR

2715526-2057

2715526-2048

2715526-2029

esonmez@sinop.edu.tr

ykoc@sinop.edu.tr

sozcan@sinop.edu.tr

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1. Dr. Öğr. Üyesi Hürü SAĞLAM TEKİR

2. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin V. İMAMOĞLU

3.Arş. Gör. Hülya KARAÇALI TAZE

2715526-2072

 

2715526-2072

 

2715526-2064

hsaglam@sinop.edu.tr

 

hvimamoglu@sinop.edu.tr

 

hkaracali@sinop.edu.tr

İlköğretim Matematik Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Doç. Dr. Aynur ÇÖL

2.Öğr. Gör. Mehtap TAŞTEPE

2715526-2073

2715526-2042

aynurcol@sinop.edu.tr

mtastepe@sinop.edu.tr

Türkçe Eğitimi ABD Komisyon Üyeleri

1.Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ŞAHİN

2.Dr. Öğr. Üyesi Esra SOY

3.Arş. Gör. Şeyda ÖZCAN

2715526-2089

2715526-2078

2715526-2088

nsahin@sinop.edu.tr

esrakara@sinop.edu.tr

seydaozcan@sinop.edu.tr

 
 Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kurum İç Değerlendirme Raporu
Akademik Takvim
Öğrenci Hizmetleri
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Mezun Bilgi Sistemi
Çocuk Üniversitesi
BİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016