Yükseköğretim Programının Adı
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 • Türkçe Öğretmenliği
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • İngilizce Öğretmenliği
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Eğitim Dili

Türkçe

Süresi (Yıl)

4 Yıl

Kontenjanı
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği : 50
 • Türkçe Öğretmenliği :50
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği :40
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği :20
 • İngilizce Öğretmenliği :60
 • Okul Öncesi Öğretmenliği :60
 • Sınıf Öğretmenliği :60
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık :60
İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

Çağın ihtiyaçlarına uygun yöntem ve tekniklerle donanımlı mezun yetiştirmeyi amaçlayan Üniversitemiz bir yandan öğrencilerimize mesleki beceri kazandırırken, diğer yandan da yabancı dillerini geliştirmelerine destek oluyor.  Fakültemizde

Fen Bilgisi Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği,

Programlarına kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerimiz kendi istekleri doğrultusunda bir yıl süreyle yabancı dil hazırlık eğitimi alabilmektedirler.

Staj, eğitim-öğretim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar

Fakültemizde son sınıf öğrencilerimizin öğretmenlik uygulamaları dersleri mevcuttur. Öğrencilerimiz Güz Döneminde Öğretmenlik Uygulaması I ve Bahar Döneminde Öğretmenlik Uygulaması II derslerini almaktadırlar. Dersler birbirinin koşulu şeklinde yürütülmektedir.  Öğretmenli Uygulaması I dersini alamayan öğrencimiz Öğretmenlik Uygulaması II dersine kayıt yaptıramamaktadır.  Dersin 2 saatli teorik kısmı üniversitemizde, 6 saatlik uygulamalı kısmı Üniversitemizin bulunduğu ile sınırları içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda gerçekleşmektedir

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar

Fakülte binamız, Merkez Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:35’dedir. Şehir merkezine yaklaşık 5.5 km. uzakta olup, 54645 m2’lik arsa üzerinde kurulmuştur. Fakültemiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi Vakfının işbirliği ile Almanya’da bulunan Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (ASİDER) tarafından yapılmıştır. 6.526,60 m2’lik alan üzerine yapılan bina, idari bina ve derslikler olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır.

Programa ilişkin eğitim ve öğretimin gerçekleştirildiği yer/yerleşke

Fakülte binamız, Merkez Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:35’dedir. Şehir merkezine yaklaşık 5.5 km. uzakta olup, 54645 m2’lik arsa üzerinde kurulmuştur. Fakültemiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi Vakfının işbirliği ile Almanya’da bulunan Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (ASİDER) tarafından yapılmıştır. 6.526,60 m2’lik alan üzerine yapılan bina, idari bina ve derslikler olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır.

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları

Fakültemizde Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi kapsamında kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmaktadır.

Barınma İmkanları

Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılayacakları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait kız ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır. Devlet yurtlarında kalmayı tercih etmeyen öğrencilerimiz için, şehir merkezinde özel yurt ve pansiyonlarla birlikte eşyalı kiralık daireler de bulmak mümkündür.

Ulaşım İmkanları

Sinop’ta Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde hizmet veren yurtlardan yerleşkelerimize ulaşım, minibüs ve taksi aracılığıyla sağlanmaktadır. minibüs ve taksilere ek olarak, Üniversitemizin öğrencilerimiz için,  Kredi Yurtlar Kurumu yurdu ve akademik birimler arası ring servisi de mevcuttur. 

Burs imkânları

Birçok kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve şirket, maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere burs fırsatı sunmaktadır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bu kuruluşlardan biridir ve ihtiyaç sahibi öğrencilere hem burs hem de kredi vermektedir.

Ayrıca Üniversitemiz tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde, ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere her eğitim öğretim yılında ücretsiz yemek imkanı sağlanmaktadır.

Beslenme Yardımı ve İmkanları

Sinop Üniversitesi tarafından Fakültemize ayrılan kontenjanlar dahilinde başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilere ücretsiz yemek bursu verilmektedir.

Fakültemizde bulunan yemekhanede öğrenciler için günde bir öğün (öğlen) yemek servisi sunulmaktadır.

Diğer İmkanlar