Prof. Dr. Ali YILMAZ

Eğitim Bilimleri

Bölüm: Eğitim Programları ve Öğretim
Dahili: 2099
e-posta: aliyilmaz[@]sinop.edu.tr

Prof. Dr. Savaş BAŞTÜRK

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bölüm: Matematik Eğitimi
Dahili: 2053
e-posta: sbasturk[@]sinop.edu.tr

Prof. Dr. Dursun DİLEK

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Bölüm: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Dahili: 2051
e-posta: dursundilek[@]sinop.edu.tr

Prof. Dr. Başak KOŞAR KIRCA

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bölüm: Fen Bilgisi Eğitimi
Dahili: 2060
e-posta: bkosar[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Sınıf Eğitimi
Dahili: 2050
e-posta: husakli[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Okul Öncesi Eğitimi
Dahili:2087
e-posta: ogelman[@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. Gülçin DİLEK

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Bölüm: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Dahili: 2055
e-posta: gulcindilek[@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. Aynur ÇÖL

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bölüm: Matematik Eğitimi
Dahili: 2073
e-posta: acol[@]sinop.edu.tr

Doç.Dr.Ayhan KARAMAN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bölüm: Fen Bilgisi Eğitimi
Dahili:2079
e-posta: akaraman@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. Kibar AKTIN

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Bölüm: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Dahili: 2067
e-posta:kibaraktin[@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. Selda AKDEMİR

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bölüm: Fen Bilgisi Eğitimi
Dahili: 2029
e-posta: sozcan[@]sinop.edu.tr

Doç.Dr.H.Vehbi İMAMOĞLU

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Bölüm: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Dahili: 2058
e posta: hvimamoglu[@]sinop.edu.tr

Doç.Dr. Zeynep EREN

Eğitim Bilimleri Bölümü

Bölüm: Eğitim Yönetimi
Dahili: 2019
e-posta: zugurlu [@]sinop.edu.tr

Doç.Dr.Hürü SAĞLAM TEKİR

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Bölüm: Sosyal Bilgiler
Dahili: 2072
e-posta: hsaglam[@]sinop.edu.tr

Doç.Dr.Nurhan ÖZTÜRK

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bölüm: Fen Bilgisi Eğitimi
Dahili: 2036
e-posta: nurhanozturk[@]sinop.edu.tr

Doç.Dr. Esra B. ALTAN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bölüm: Fen Bilgisi Eğitimi
Dahili: 2066
e-posta: esrabozkurt[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Eğitim Bilimleri
Dahili:2095
e-posta: idemirci [@]sinop.edu.tr

Doç.Dr. Hüseyin EŞ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bölüm: Fen Bilgisi Eğitimi
Dahili: 2045
e-posta: huseyines[@]sinop.edu.tr

Doç Dr. Gürol YOKUŞ

Eğitim Bilimleri

Bölüm: Eğitim Programları ve Öğretim
Dahili: 2052
e-posta: gyokus [@]sinop.edu.tr

Doç.Dr.Evrim SÖNMEZ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bölüm: Fen Bilgisi Eğitimi
Dahili: 2057
e-posta: esonmez[@]sinop.edu.tr
 

Doç.Dr.Ali İMAMOĞLU

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Bölüm: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Dahili:2025
e-posta:aliimamoglu[@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. Hülya K. TAZE

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Bölüm: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Dahili:2064
e-posta: hkaracali[@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. Sema TAN

Özel Eğitim

Bölüm: Özel Yetenekliler Eğitimi
Dahili: 2097
e-posta: sematan[@]sinop.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Adem ORAKÇI

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Bölüm: Türkçe Eğitimi
Dahili: 2033
e-posta: aorakci[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Okul Öncesi Eğitimi
Dahili: 2054
e-posta: bkoyuncuoglu[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esra SOY

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Bölüm: Türkçe Eğitimi
Dahili: 2078
e-posta: esrakara[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Müzik Eğitimi
Dahili: 2027
e-posta: esrayucesan[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Okul Öncesi Eğitimi
Dahili: 2032
e-posta: sersan[@]sinop.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Çağrı ŞEN

Güzel Sanatlar Eğitimi

Bölüm: Müzik Eğitimi
Dahili: 2086
e-posta: csen[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Eğitim Yönetimi
Dahili: 2071
e-posta: fcamtosun[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Sınıf Eğitimi
Dahili: 2037
e-posta: vvarol[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Sınıf Eğitimi
Dahili: 2070
e-posta: edabutun[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KOÇ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bölüm: Fen Bilgisi Eğitimi
Dahili: 2048
e-posta: ykoc[@]sinop.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Ebru ŞEN

Güzel Sanatlar Eğitimi

Bölüm: Müzik Eğitimi
Dahili: 2005
e-posta: ebrusen[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Makbule KAPLAN ÖZEKES

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bölüm: Matematik Eğitimi
Dahili: 2003
e-posta: mkaplan[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap TAŞTEPE

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bölüm: Matematik Eğitimi
Dahili: 2042
e-posta: mtastepe[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Zihin Engelliler Eğitimi
Dahili: 2093
e-posta: mkaral[@]sinop.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Adnan YILMAZ

Yabancı Diller Eğitimi

Bölüm: İngiliz Dili Eğitimi
Dahili: 2085
e-posta: ayilmaz[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Öğretim Teknolojileri
Dahili:2004
e-posta: tkarademir[@]sinop.edu.tr
 

Dr.Öğr.Üyesi Osman HATUN

Eğitim Bilimleri

Bölüm: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Dahili: 2089
e-posta: osmanhatun[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dahili: 2062
e-posta: pkaraman[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Eğitim Programları ve Öğretim
Dahili: 2044
e-posta: rcobanoglu[@]sinop.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Sibel SÖĞÜT

Yabancı Diller Eğitimi

Bölüm: İngiliz Dili Eğitimi
Dahili: 2074
e-posta: ssogut[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Sınıf Eğitimi
Dahili: 2035
e-posta: scekirdekci[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÖNER

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Bölüm: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Dahili: 2077
e-posta: soner[@]sinop.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Neslihan ŞAHİN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bölüm: Matematik Eğitimi
Dahili: 2006
e-posta:neslihansahin[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dahili: 2002
e-posta: sbuyukkidik[@]sinop.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Şeyda ÖZCAN

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Bölüm: Türkçe Eğitimi
Dahili: 2088
e-posta: seydaozcan[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dahili: 2031
e-posta: gkumlu[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Sınıf Eğitimi
Dahili: 2096
e-posta: besmer[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Dahili: 2026
e-posta: cdonmezogullari[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Okul Öncesi Eğitimi
Dahili: 2017
e-posta: hkarakus[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Dahili: 2088
e-posta: mbozunlu[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Sınıf Eğitimi
Dahili: 2018
e-posta:
mahmutbozkurt[@]sinop.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Aysun EROĞLU

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Bölüm: Türkçe Eğitimi
Dahili:
e-posta: aeroglu[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Öğretim Teknolojileri
Dahili: 2028
e-posta: selmana[@]sinop.edu.tr

Öğr.Gör.Dr.Mustafa AYDOĞAN

Eğitim Bilimleri

Bölüm: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Dahili: 2076
e-posta: maydogan[@]sinop.edu.tr

Öğr.Gör.Dr.Dudu BAL ÖZBEK

Yabancı Diller Eğitimi

Bölüm: İngiliz Dili Eğitimi
Dahili: 2069
e-posta: dbalozbek[@]sinop.edu.tr
 

Bölüm: Okul Öncesi Eğitimi
Dahili: 2043
e-posta: kccengiz[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Okul Öncesi Eğitimi
Dahili: 2046
e-posta: nyilmaz[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Sınıf Eğitimi
Dahili: 2014
e-posta: obkul[@]sinop.edu.tr
 

Bölüm: Sınıf Eğitimi
Dahili: 2034
e-posta: mtyilmaz[@]sinop.edu.tr

Öğr.Gör.Ayşegül KOÇ

Eğitim Bilimleri

Bölüm: Öğretim Teknolojileri
Dahili: 2056
e-posta: akoc[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Okul Öncesi Eğitimi
Dahili: 2059
e-posta: aysegulk[@]sinop.edu.tr

Öğr.Gör.Tuba AKAR

Temel Eğitim

Bölüm: Okul Öncesi Eğitimi
Dahili: 2061
e-posta: tubaakar[@]sinop.edu.tr

Arş.Gör.Dr.Serap KELEŞ

Eğitim Bilimleri

Bölüm: Eğitim Yönetimi
Dahili: 2030
e-posta: serapiri[@]sinop.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gülfem Dilek YURTTAŞ KUMLU

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bölüm: Fen Bilgisi Eğitimi
Dahili: 2098
e-posta: gdyurttas[@]sinop.edu.tr

Arş.Gör.Esra KAPTAN İZMİR

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi


Bölüm: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Dahili: 2039
e-posta:ekaptan[@]sinop.edu.tr

Arş. Gör. Pınar UZUN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Bölüm: Matematik Eğitimi
Dahili: 2049
e-posta: puzun[@]sinop.edu.tr

Arş. Gör. Betül SARI

Temel Eğitim

Bölüm: Okul Öncesi Eğitimi
Dahili: 2063
e-posta: bsari[@]sinop.edu.tr

Arş.Gör. Özge ERDEMLİ 
(2547 S.K. 35.Md. Görevli)

Eğitim Bilimleri

Bölüm: Eğitim Yönetimi
Dahili:
e-posta: – [@]sinop.edu.tr

Arş.Gör. Gözde ŞAKAR
(2547 S.K. 35.Md. Görevli)

Eğitim Bilimleri

Bölüm: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Dahili:
e-posta: – [@]sinop.edu.tr

Arş.Gör. Sedat ALTINDAŞ
(2547 S.K. 35.Md. Görevli)

Eğitim Bilimleri

Bölüm: Eğitim Programları ve Öğretimi
Dahili:
e-posta: – [@]sinop.edu.tr

Arş.Gör. Seray TANYER
(2547 S.K. 35.Md. Görevli)

Yabancı Diller Eğitimi

Bölüm: İngiliz Dili Eğitimi
Dahili:
e-posta: – [@]sinop.edu.tr

Arş.Gör. Ergün Cihat ÇORBACI (2547 S.K. 35.Md. Görevli)

Eğitim Bilimleri

Bölüm: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dahili: 2097
e-posta: – [@]sinop.edu.tr

Arş.Gör. Neslihan DEMİRCAN
(2547 S.K. 35.Md. Görevli)

Temel Eğitim

Bölüm: Okul Öncesi Eğitimi
Dahili:
e-posta:
[@]sinop.edu.tr