Fakültemiz Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nda eğitimini tamamlayan Fen Bilimleri Öğretmeni Esra KÖROĞLU’nun yürütücülüğünü yaptığı ve fakültemiz öğretim elemanlarından Doç. Dr. Esra BOZKURT ALTAN ve Doç. Dr. Nurhan ÖZTÜRK’ün uzman olarak destek verdiği “Boyabat’ta Çocuklar, STEM Yolculuğuna Çıkıyor” adlı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. Projeye üniversitemiz öğretim elemanlarından Prof. Dr. Savaş BAŞTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ŞAHİN, Dr. Öğr. Üyesi Sema TAN, Dr. Öğr. Üyesi Tuğra KARADEMİR COŞKUN, Dr. Öğr. Üyesi Ozan FİLİZ, Öğr. Gör. İrem ÜÇÜNCÜOĞLU eğitmen olarak destek sağlamaktadır.

Bu projede ortaokul öğrencileri için planlanan STEM odaklı uygulamalar ile öğrencilerin bilime ilgi ve merak oluşturmaları, STEM alanlarına yönelik farkındalıkları ve STEM alanlarında kariyer gelişimlerine etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla proje süresince matematiksel modelleme, mühendislik tasarımlar, kodlama ve bilimsel sorgulamayı bütünleşik ele alan STEM etkinlikleri ile sanat ve spor etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

Projeye Sinop ili ve ilçelerinde 6. ve 7. sınıfta öğrenim gören 50 ortaokul öğrencisi katılım sağlayacaktır. Projenin katılımcılarını, sosyo ekonomik yönden dezavantajlı (köy okulları, yatılı bölge ortaokulları, taşımalı ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük) öğrenciler oluşturacaktır.