Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

Paydaş memnuniyetinin ve katılımcı yönetim anlayışının üst düzeyde olduğu yenilikçi bir üniversite olma hedefi doğrultusunda dış paydaşlarımızın eğitim ve öğretim sürecine katılımının sağlanması, programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının, kurumların…

0 Comments