Online Konser

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur ŞENEL, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Çağrı ŞEN ve Dr. Öğr. Üyesi…

0 Yorum

Mezun- Öğrenci Günleri

Üniversitemiz Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunları 3- 11 Haziran tarihleri arasında yapılan online söyleşiler ile öğrencilerle buluştular. Doç. Dr. Esra BOZKURT ALTAN ve Öğr. Gör. İrem ÜÇÜNCÜOĞLU moderatörlüğünde gerçekleşen toplantılarda…

0 Yorum

“Engelliler Haftası” Etkinliği

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen söyleşilerde, Fakültemiz öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Sayın Hürü SAĞLAM TEKİR "Osmanlı Döneminde Sağır, Dilsiz ve Âmaların Eğitimi…

0 Yorum