Öğrencilerimize yönelin burs imkanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
  • Üniversitemiz tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde, ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere her eğitim öğretim yılında ücretsiz yemek mkanı sağlanmaktadır.
  • Öğrencilerimiz Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Başbakanlık VGM bursuna başvurabilirler.

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler; Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burslarından yararlanabilirler veya Sinop Üniversitesi Vakfı tarafından sağlanan öğrenci bursuna başvurabilirler. Ayrıca, belirli sayıdaki öğrenci kampüsteki çeşitli işlerde kısmi zamanlı olarak çalışabilir.

Güzel Sanatlar Bölümü

YÖK Öğrenci Bursları ve Destekleri:https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-bursuve-destekleri

İngilizce Öğretmenliği
  • Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Bursu
https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/3228/3200/Kredi-Burs-Hizmetleri
  • MEB Öğretmenlik Bursu
http://abdigm.meb.gov.tr/www/yabanci-hukumet-burslari/icerik/37
  • Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu
https://fulbright.org.tr/
https://fulbright.org.tr/burs/9/Yabanc%C4%B1-Dil-%C3%96%C4%9Fretim-Asistanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-Bursu
https://fulbright.org.tr/burs/17/Fulbright-E%C4%9Fitimde-M%C3%BCkemmeliyet-ve-Ba%C5%9Far%C4%B1-Program%C4%B1
  • British Council Burs ve Maddi Destek
https://www.britishcouncil.org.tr/study-uk/scholarships-financial-support

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Sinop Üniversitesi öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumunun kredi ve burs olanaklarından yararlanabileceği gibi çeşitli kurum ve özel kuruluşların burs imkânlarından da faydalanabilmektedir.

 Sinop Üniversitesi Vakfı tarafından sağlanan öğrenci bursuna başvurabilirler.

Ayrıca, belirli sayıdaki öğrenci kampüsteki çeşitli işlerde kısmi zamanlı olarak çalışabilir Konuyla ilgili detaylı bilgiye http://adayogrenci.sinop.edu.tr/tr/Burs adresinden ulaşabilirsiniz.

Okul Öncesi Öğretmenliği

Sinop Üniversitesi öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumunun kredi ve burs olanaklarından yararlanabileceği gibi çeşitli kurum ve özel kuruluşların burs imkânlarından da faydalanabilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgiye http://adayogrenci.sinop.edu.tr/tr/Burs adresinden ulaşabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Öğrencilerimiz çeşitli kurum, dernek, vakıf burslarından ve KYK burs ve kredi imkanlarından faydalanabilirler

Türkçe Öğretmenliği

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından, aralarında Türkçe Öğretmenliği de bulunan alanlarda, başarılı öğrencilere eğitim bursu verilmektedir. Burs ilan ve başvuru şartlarına ulaşmak için http://tdk.gov.tr adresi takip edilebilir.