Fakültemiz, 17.11.1999 tarihli ve 4480 sayılı Kanunla değişik 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilerek kabul edilen 2809 sayılı Kanunun 27. maddesinin (e) bendi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 22.02.2000 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili  Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü olmak üzere toplam 4 Bölüm ve Bölümlere bağlı 3 Anabilim Dalı kararı alınmıştır.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 04.04.2000 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2809 sayılı Kanunun 6. , 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı  Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca İlköğretim Bölümü ile bu bölüme bağlı Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci alımına karar verilerek 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi ile ortak kullanılan Milli Eğitim Bakanlığınca Üniversitemize tahsis edilen hizmet binasında Eğitim-Öğretime başlamıştır. 2001–2002 Eğitim-Öğretim yılında da İlköğretim Bölümüne bağlı olarak Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programına ek kontenjan ile öğrenci alınmıştır.

2003–2004 Eğitm-Öğretim Yılında Fakülte Kurulunun 15.12.2003 tarih ve 2003/4 sayılı kararı ile İlköğretim Bölümüne bağlı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı ile Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı’nın açılması ve öğrenci alınması teklifi yapılmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunda görüşülerek Yüksek Öğretim  Kurulunun onayına sunulmuş ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 02.03.2004 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca İlköğretim Bölümüme bağlı olarak Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı kurulmuş ve 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı faaliyete geçerek öğretime başlamıştır.

Fakültemiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim öğretimine devam ederken 29 Mayıs 2007 gün ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim öğretimine devam etmektedir.      

Üniversitemiz Senatosunda görüşülerek  Yüksek Öğretim Kurulunun onayına sunulan Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 25.03.2009 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

Yine 28.02.2018 tarihinde  Üniversitemiz Senatosunda görüşülüp Yüksek Öğretim Kurulunun onayına sunulan Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve  Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programına öğrenci alınması ve 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında öğrenime başlaması konusu; 22.03.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda görüşülerek 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri gereğince uygun görülmüş olup 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir.  

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 01.04.2010 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 3843 sayılı Kanunun 4’üncü 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca İlköğretim Bölümüne bağlı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci alımına karar verilerek 2010-2011 Öğretim yılında öğretime başlamıştır.

Üniversitemiz Senatosunda görüşülerek Yüksek Öğretim Kurulunun onayına sunulan İlköğretim Bölümüne bağlı olarak İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.10.2010 tarihli Yürütme Kurulu  toplantısında incelenerek 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuş ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programına 2015–2016 Öğretim yılında öğrenci alınarak öğretime başlamıştır.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 03.11.2011 tarihli Yürütme  Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı; İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, İlköğretim Din ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı; Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı ve Üstün Zekâlılar Eğitimi Anabilim Dalı ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı kurulmuştur. Daha sonra Yüksek Öğretim Kurulunun 31.05.2012 tarihli ve B.30.EÖB-101.03.02-3520-023736 sayılı yazıda belirtildiği üzere Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu Kararı ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü kaldırılmıştır.

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına 2015–2016 Öğretim yılında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programına 2018-2019 Öğretim yılında, İngilizce Öğretmenliği Lisans Programına 2019-2020 Öğretim yılında öğrenci alınarak öğretime başlamıştır.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 23.06.2022 tarihli E-82444403-208.03.01-45838 sayılı yazısı ile Fakültemiz bünyesindeki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü kapatılmış olup kapatılan bölüm bünyesindeki öğretim elemanlarının Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalına mevcutlarıyla birlikte aktarılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.06.2016 tarihli ve 75850160-101.03.01-36826 ile 01.03.2017 tarihli ve 75850160-101.03.01-15759 sayılı yazıları gereğince Fakültemiz bünyesindeki mevcut bölüm ve anabilim dallarının yeniden yapılandırılmış olup,  Fakültemiz Bölümleri, Anabilim Dalları ve Lisans Programları aşağıda belirtilmiştir.

Fakülte Bölümleri ve Lisans Programları;

Temel Eğitim Bölümü

           * Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

                      Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

           * Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

                      Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü

           * Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

                      Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

           * Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

                      İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

            * Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

                       Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

            * Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

                      Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

Eğitim Bilimleri Bölümü

             * Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

             * Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

                        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

             * Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

             * Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

             *Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

              * İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

                          İngilizce Öğretmeliği Lisans Programı

           * Alman Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Özel Eğitim Bölümü

               * Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

               * Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı

               * İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı                               

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
               * Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

               * Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Fakülte binamız, Sinop Merkez Korucuk Mahallesi Trafo Sokak No:35’dedir. Şehir merkezine yaklaşık 5.5 km. uzakta olup, 54645 m2’lik arsa üzerinde kurulmuştur. Fakültemiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi Vakfının işbirliği ile Almanya’da bulunan Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (ASİDER) tarafından yapılmıştır. 6.526,60 m2’lik alan üzerine yapılan bina, idari bina ve derslikler olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Bodrum ve zemin kat dâhil idari bina 46 bürodan, derslikler bloğu ise 29 adet derslik ve laboratuvarlardan oluşmaktadır. Ayrıca, kütüphane ve okuma salonu, konferans salonu, toplantı odası, uzaktan eğitim stüdyosu, rehberlik ve psikolojik danışmanlık odası, erkek ve kadın mescidi, kantin ve yemekhane mevcuttur.

2022 yılı itibariyle Fakültemizde 53 Öğretim Üyesi, 10 Öğretim Görevlisi ve  5 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.  35. Madde kapsamında 5 Araştırma Görevlimiz yüksek lisans ve doktoralarını yapmak üzere çeşitli üniversitelere gönderilmiştir. 

Ayrıca, Fakültede 10 idari personel ile 1’i güvenlik görevlisi olmak üzere 7 daimi işçi görev yapmaktadır.

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Arş. Gör.

Öğr. Gör.

Toplam

İdari Personel

Öğrenci

I. Öğretim

II. Öğretim

Formasyon

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi

1

5

2

8

185

Okul Öncesi Eğitimi

1

3

1

4

9

234

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi

1

1

3

1

6

133

Fen Bilgisi Eğitimi

1

6

1

1

9

53

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi 

1

1

1

3

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

3

1

5

190

Eğitim Programları ve Öğretim

1

1

1

3

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

3

3

  Öğretim Teknolojileri 1 2 3

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi

3

1

4

182

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

4

2

1

8

177

1

Türkçe Eğitimi

3

3

154

Özel Eğitim Bölümü

Özel Yetenekliler Eğitimi

1

1

Zihin Engelliler Eğitimi

1

1

İşitme Engelliler Eğitimi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Müzik Eğitimi

3

3

Resim-İş Eğitimi

Toplam

 

6

14

33

5

10

68

16

1308

1

1309