Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı İlköğretim Matemtik Eğitimi Lisans Programı 1. Sınıf öğrencilerine yönelik Oryantasyon Eğitimi düzenlendi.

Eğitimde öğrencilere öncelikle müfredat, dersler ve Fakültemiz ile ilgili bilgiler verildi ayrıca Anabilim Dalı öğretim elemanları taafından öğrencilerin sorularına cevaplar verildi.