Ali YAMAN

Fakülte Sekreteri
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2020
e-posta: yamana[@]sinop.edu.tr

Hicran GÜL ALBAYRAK

Şef / Pedagojik Formasyon Birimi
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2100
e-posta: hicrangul[@]sinop.edu.tr

Turgay ÖZTÜRK

Bilgisayar İşletmeni / Öğrenci İşleri
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2012
e-posta: turgayozturk[@]sinop.edu.tr

Mustafa EFE

Teknisyen / Bölüm Sekreterliği
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2009
e-posta: mustafaefe[@]sinop.edu.tr

Emine ÇELİKOĞLU

Bilgisayar İşletmeni / Yazı İşleri
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2007
e-posta: ecelikoglu[@]sinop.edu.tr

Adem ÇELİKOĞLU

Bilgisayar İşletmeni / Öğrenci İşleri
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2013
e-posta: acelikoglu[@]sinop.edu.tr

Hilal DARICI

Büro Personeli / Yazı İşleri
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2008
e-posta: hdarici[@]sinop.edu.tr

Hüseyin ÜNLÜTÜRK

Sürekli İşçi / Tahakkuk
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2011
e-posta: hunluturk[@]sinop.edu.tr

İsa KELLECİ

Memur / Tahakkuk
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2010
e-posta: ikelleci[@]sinop.edu.tr

Aydın GÖLET

Bilgisayar İşletmeni / Kütüphane Sorumlusu
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2038
e-posta: agolet[@]sinop.edu.tr

Zafer DEMİREL

Teknisyen / Pedagojik Formasyon Birimi
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2001
e-posta: zdemirel[@]sinop.edu.tr

Emin ULU

Hizmetli (Ş) / Taşınır Kayıt Yetkilisi
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2040
e-posta: eulu[@]sinop.edu.tr

Sacit ÇELİK

Sürekli İşçi / Dekan Sekreteri
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2021
e-posta: [@]sinop.edu.tr

Serdar TAŞTUTAN

Sürekli İşçi / Çay Ocağı
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2000
e-posta: [@]sinop.edu.tr

Muzaffer ANAÇ

Sürekli İşçi / Çay Ocağı
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2000
e-posta: [@]sinop.edu.tr

Nurcan EROL

Sürekli İşçi / Çay Ocağı
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2000
e-posta: [@]sinop.edu.tr

Abdülhamit ÇOBAN

Destek Personeli / Çağ Ocağı
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2000
e-posta: [@]sinop.edu.tr

Ahmet ERDURDU

Sürekli İşçi / Çay Ocağı
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2000
e-posta: [@]sinop.edu.tr

Ömer Faruk ALTINTAŞ

Destek Personeli / Çay Ocağı
Dahili: 0 368 271 57 57 / 2000
e-posta: [@]sinop.edu.tr