Bölümlere ilişkin iş imkanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarındaki ortaokullarda fen bilgisi öğretmeni olarak çalışabilirler. Akademik kariyer yapmayı düşünen öğrenciler, başka üniversitelerdeki veya Anabilim Dalımız bünyesindeki tezli yüksek lisans programına başvurarak lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler

Güzel Sanatlar Bölümü

Bölümümüz Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun olanlara “Müzik Öğretmenliği Lisans Diploması” ve “Müzik Öğretmeni” ünvanı verilir. Bölümümüz Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun olanlara ise “Resim-İş Öğretmeni” veya “Görsel Sanatlar Öğretmeni” ünvanı verilir. Bölümümüz Müzik Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, resmi ya da özel ilk ve orta öğretim kurumlarında Müzik Öğretmeni olarak görev yapabilirler. Müzik eğitiminin çeşitli branşlarında öğretim yapan özel müzik kurumlarında ders verebilirler. Gerekli koşulları sağlayarak bu alanda akademisyen olmak üzere lisansüstü programlara başvuruda bulunabilirler. Kültür Bakanlığı veya Belediyelere bağlı orkestra ve korolarda çalışabilme imkanına sahip olabilirler. Bölümümüz Resim-İş Eğitimi Anabilim dalı mezunları da resmi ya da özel ilk ve orta öğretim kurumlarında Resim-İş Öğretmeni veya Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak görev yapabilirler. Ayrıca, bulundukları sanat alanlarında kamu veya özel sektörde çalışma imkânına sahip olabilirler. Sanatçı olarak kişisel atölyelerinde çalışmalarını sürdürebilirler. Sergiler açarak sanatlarını icra edebilirler, Sanat Danışmanlıkları ve küratöryel çalışmalar yapabilirler.

İngilizce Öğretmenliği

Mezunlarımız eğitim kurumlarının tüm kademelerinde öğretmenlik yapabilmektedirler. Mezunlarımız ayrıca resmi kuruluşlarda, elçiliklerde, özel sektörde ve turizm sektöründe de çalışabilmektedirler.

İngilizce Öğretmenliği mezunlarının istihdam edildiği alanlarından bazıları şunlardır:

  • Devlet okullarının ve özel okulların anasınıflarında, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde İngilizce öğretmenliği,
  • Yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak üniversitelerin yabancı diller yüksekokulları bünyesinde İngilizce öğretim görevliliği,
  • Çeşitli okullarda ve dil öğretim kuruluşlarında yöneticilik,
  • Çeviri ofislerinde İngilizce tercümanlık,
  • Çeşitli kuruluşlarda İngilizce yabancı dil danışmanlığı,

Özel sektörde ve turizm sektöründe tercümanlık.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Sinop Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı mezunları, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarındaki ortaokullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak öğretim üyesi olarak akademik kariyer yapabilmektedirler.

Okul Öncesi Öğretmenliği

Sinop Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı mezunları, özel ve resmi anaokulları başta olmak üzere, özel ve resmi eğitim kurumları, gündüz bakımevleri, kreşler, çocuk kulüpleri ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları’nda öğretmen olarak; Milli Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde; görsel ve yazılı basın kuruluşlarında çocuklara yönelik dergi, televizyon, radyo çocuk programları gibi yayınlar hazırlanmasında ve çocuklara yönelik bilgisayar programları ve materyal hazırlayan kurumlarda alan uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak öğretim üyesi olarak akademik kariyer yapabilmektedirler. Bunlara ek olarak, çalışma hayatına başladıktan sonra gerekli koşulları sağladıkları takdirde okul öncesi eğitim kurumlarının teftiş ve denetlemesinde de görev alabilirler.

Özel Eğitim Öğretmenliği

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim bölümü şu an için lisans öğrencisine sahip değildir. Ancak Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programı mezunu olan öğrenciler özel ve devlet okullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ve sosyal hizmetler kurumunda görev alabilmektedirler

Sınıf Öğretmenliği

Programdan mezun olan öğrencilere “Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Lisans Diploması” verilir. Sınıf Eğitimi Lisans Programı mezunları “Sınıf Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda sınıf öğretmeni olarak çalışabilirler. Programı tamamlayan öğrenciler gerekli koşulları sağladıktan sonra resmi ve özel ilkokullarda müdür, müdür yardımcısı gibi idari pozisyonlarda görev alabilirler, ilkokulların teftiş ve denetlenmesinde görev alabilirler. Programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara başvurmaya da hak kazanırlar. Kendi alanlarında lisansüstü çalışmalar yapıp üniversitelerde akademik kadrolarda görev alabilirler. Alan bilgisini farklı şekillerde değerlendirmeye istekli öğretmenler kitap yazma, materyal üretme gibi çeşitli alanlarda da iş bulabilirler.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektöre bağlı orta okullarda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak çalışabilmektedirler

Türkçe Öğretmenliği

– Türkçe Öğretmenliği Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaokullarda görev alabilirler.

– Basın yayın organları ve yayınevlerinde düzeltmen (redaktör) ya da editör olarak çalışabilirler.

– Müzeler ve devlet arşivlerinde istihdam edilebilirler.

– Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik sertifika programlarına katılarak Türkçe öğretim merkezlerinde görev alabilirler.

– Lisansüstü eğitime yönelerek üniversitelerde görev alabilirler.