Aday öğrencilerimiz için bölüm tanıtımlarına aşağıda yer verilmiştir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Mezun öğrencilerimiz devlet ve özel okullarda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı ilk Mezunlarını 2018-2019 eğitim öğretim yılında verdiğimiz için öğrencilerimiz sınavlara hazırlanmaktadırlar

Okul Öncesi Öğretmenliği

Mezun öğrencilerimizin okul öncesi eğitim kurumlarında idareci ve öğretmen olarak görev yaptıkları, özel eğitim merkezlerinde öğretmen olarak görev yaptıkları, ilgili alanlarda üniversitelerde akademisyen olarak görev yaptıkları ve bireysel özellikleri ile alandaki birikimlerini birleştirerek yakın alanlarda çalıştıkları bilinmektedir.

Sınıf Öğretmenliği

Öğretmen olarak çalışmaktadırlar.

Türkçe Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği Programı ilk mezunlarını 2018-2019 öğretim döneminde vermiştir. Mezun öğrencilerimizden ikisi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda görev yapmak üzere atanmışlardır.