MİSYONumuz

Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve ilkeleri ile Sinop Üniversitesi’nin kurumsal değerlerini benimsemiş, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeyen, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören öğretmen yeterliklerine sahip, kendini sürekli geliştiren, mesleki adanmışlığı yüksek öğretmen, psikolojik danışman ve rehber yetiştirmek.

VİZYONumuz

Ülkemizin gelişimine hizmet edecek, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören öğretmen yeterliklerine sahip, kendini sürekli geliştiren, mesleki adanmışlık düzeyi yüksek öğretmenler yetiştirmeye devam etmek; bölgemizdeki ve ülkemizdeki eğitim sorunlarının çözümüne ve eğitim alanyazınına katkı sağlayan nitelikli bilimsel araştırmalar yapmayı sürdürmek; bilimsellikten, etik değerlerden ve sürekli gelişimden ödün vermeyen, öğrenci odaklı, eleştirel düşünmeyi teşvik eden, Türkiye’de ve dünyada saygın ve bölgesinde öncü, paydaş görüşlerini dikkate alan, çevreci ve engelsiz bir eğitim fakültesi olmak.