Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur ŞENEL, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Çağrı ŞEN ve Dr. Öğr. Üyesi Ebru ŞEN tarafından düzenlenen online konser 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 21.00’den itibaren Sinop Üniversitesinin www.youtube.com/sinopuniversity  kanalından izlenilebilir.