Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Hürü SAĞLAM TEKİR’in moderatörlüğünde Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Elemanı Doç. Dr. Tolga AKAY’ın katılımı ile 9 Haziran 2021 tarihinde “Osmanlı Devleti’nde Telif Haklarının Gelişimi” isimli söyleşi gerçekleştirilmiştir.

Söyleşide Osmanlı’da telif haklarının geçirmiş olduğu aşamalar ele alındı. Ayrıca telif haklarındaki yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerin uygulanması, Osmanlı’da korsan kitap basımı, tiyatro, opera, sinema gibi sanatlardaki telif haklarının gelişimi konularına değinildi. Bunların yanı sıra telif hakları ile ilgili 1886 Bern Konferansı’nın önemi ve Osmanlı Devleti’nin bu konferansa tavrı konuşulan konular arasındaydı.

Söyleşiye öğretim elemanlarımız, farklı anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarımız ile mezun öğrencilerimiz katılım göstermiştir.