Dr. Öğr. Üyesi Rahime ÇOBANOĞLU hocamız 28 Eylül 2019 (Cumartesi günü) tarihindeki derslerine raporlu olduğu için gelemeyecektir.

Bilgilerinize