Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanı Doç. Dr. Esra BOZKURT ALTAN’ın moderatörlüğünde Fen Bilimleri Öğretmeni Gülcihan ÖNER ve Fen Bilimleri Öğretmeni Erkut TAMTÜRK’ün katılımı ile 19 Nisan 2021 tarihinde Zoom uygulaması üzerinden Sosyobilimsel Konuların Öğretimi: Uygulama Örnekleri ve Deneyimler konulu söyleşi yapılmıştır. Söyleşiye öğretim elemanlarımız ve öğretmen adaylarımız katılım sağlamıştır.

Fen derslerinde sosyobilimsel konuların öğretiminin nasıl yapılabileceğine dair deneyimlerini paylaşan öğretmenlerimiz öğretmen adaylarına önerilerde bulunurken öğretmen adaylarımız merak ettikleri hususlarda sorular yönelttiler.