Bölümlere ilişkin iş imkanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Böte mezunlarının iş alanı diğer bölümlere göre oldukça fazladır. Eğitim hayatınız boyunca geliştirdiğiniz projeler ve yaptığınız faaliyetler ile bu alanlardan birinde kariyer yapabilirsiniz. Eğitim Teknoloğu ünvanı ile bir şirkette proje yöneticisi olarak çalışabileceğiniz gibi Uzaktan Eğitim kurumlarında “E-Learning Uzmanı” olarak da çalışabilirsiniz. Eğitim hayatınız boyunca kendinizi Programlama konusunda geliştirdiğinizde Yazılım Tasarımcısı olarak özel sektörde iş bulabilirsiniz. Aynı zamanda Öğretim Tasarımcısı, Öğretim Teknoloğu, Eğitim Yazılımı Geliştiricisi, BDÖ Uzmanı, LMS Uzmanı gibi birçok alanda iş bulma fırsatınız vardır.    

Eğitim Bilimleri Bölümü

Anabilim Dalımız hem kamu hem de özel her tür ve kademedeki eğitim-öğretim kurumunu yönetip geliştirebilecek, liderlik edebilecek, vizyoner, girişimci, yenilikçi, bilimsel ve mesleki etik değerleri içselleştirmiş ve davranışları ile ortaya koyan kurumsal ve bireysel liderler yetiştirmeyi hedefler. 

Bu bağlamda sadece yönetim bilimi kavram ve bilgisi değil eğitim alanında da kuruma yenilikleri taşıyabilecek eğitsel liderler olunmasını önceler. Bu nedenle, bir yönetici ve liderin her zaman bireysel gelişimini sürdürmesi gerekir.

   

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Aldıkları nitelikli eğitimle anabilim dalımızdan mezun olan öğrencilerimiz devlette veya özel sektörde verecekleri hizmetle mesleklerini idealist bir şekilde yerine getirerek ülkemiz gençliğinin en donanımlı şekilde eğitilmelerine yardımcı olacaklardır. Lisans eğitimlerini tamamlamanın bir son değil yeni bir başlangıç olduğunun farkında olması gereken öğrencilerimiz, öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu unutmadan sürekli kendilerini geliştirmenin yollarını aramalıdırlar.

Güzel Sanatlar Bölümü

Müzik Eğitimi Anabilim Dalından mezun olan öğrencilere, öğrenim süreci içerisindeki kişisel gelişimlerine göre ve yoğunlaştıkları alana iş imkanlarını araştırmak kendilerine yarar sağlayacaktır. Örneğin, bazı öğrenciler enstrüman çalmaya yönelik seslendirme yapmaya ilgi duymakta, bazı öğrenciler sesini kullanarak performansa dönük sunumlar gerçekleştirmekte, bazı öğrenciler ise müzik alanının eğitimsel boyutuyla daha fazla ilgilenmektedirler. Müziğin eğitimsel boyutuyla ilgilenen öğrenciler, lise veya okul öncesi dönem gibi farklı yaş gruplarına yönelik uygulamalar içeren uzmanlıklara da yönelebilmektedirler. Ayrıca bazı öğrenciler, müzik alanının enstrüman eğitimciliği boyutuyla da ilgilenmektedirler. Tüm bunların yanında, bestecilik (kompozisyon), orkestra ve koro şefliği, müzik teknolojileri gibi alanlara yoğunlaşan öğrenciler de olabilmektedir. Müzik alanının belirtilen çeşitli alt boyutlarından birinde uzmanlaşmak, öğrenim yaşantısının ilk evrelerinden itibaren bu doğrultuda araştırma ve çalışma kararlılığı gerektirmektedir. Müzik eğitimi alan öğrenciler, gelecekteki iş olanaklarını bu ilgileri ve çalışmaları doğrultusunda planlamalı, iş başvurusu aşamasında ise bu sürecin getirdiği birikimleri ile karar vermeleri kendi yararlarına olacaktır.   

İngilizce Öğretmenliği

CV HAZIRLAMA BECERİLERİ

CV (Özgeçmiş), genellikle iş başvurularında kullandığınız, kendinizi potansiyel işverenlerinize tanıtmak için hazırladığınız, hayatınızı, kabiliyetinizi, yeteneğinizi, iş yapma gücünüzü ve tecrübelerinizi ortaya koyduğunuz yazılı bir sunum belgesidir. Etkili bir CV hazırlamak için öncelikle ilk adım kariyer hedeflerinizi belirlemekten geçer. Kariyer hedeflerinizi belirledikten sonra etkili bir CV hazırlamaya başlayabilirsiniz. Peki bu CV size ne gibi faydalar kazandıracak? Öncelikle bir işi alabilmeniz için önce mülakata çağırılmanız gerekmektedir. CV mülakatlara çağırılabilmek için ön elemeden geçmenize yardımcı olur. Bir amaca yönelik hazırlanmış CV ile ulaşmak istediğiniz noktaya daha çabuk varabilirsiniz.

ETKİLİ BİR CV HAZIRLAMANIN FAYDALARI CV’de uzun yazılardan kaçınmalı ve CV en fazla 1-2 sayfa olmalıdır. İmla kurallarına dikkat edilmeli, devrik cümleler kurmaktan kaçınılmalıdır. Yazı karakterleri daha kurumsal olan Times New Roman ya da Arial ile 11 yada 12 punto olarak yazılmalıdır. Yanlış bilgiler vermekten kaçınılmalı, her zaman doğru bilgiler yazılmalıdır. Uzmanlık alanı ya da uzmanlaşmak istenen alan ile ilgili eğitim, seminer, sertifika bilgileri mutlaka CV’de yer almalıdır. Resimsiz CV ile başvuru yapılmamalı, resimler iş ortamına uygun olacak kıyafetler ile çekilmiş olmalıdır. Eğitim, iş deneyimi, alınan sertifika gibi belgeler günümüz tarihinden başlanarak geriye doğru yazılmalıdır. Başvurulan pozisyona uygun bir ön yazı hazırlanmalıdır. Ön yazı ile işe uygun olduğunuzdan bahsedebilirsiniz. CV’de hakkınızda bilgi verecek bir referans mutlaka belirtiniz. Bu kişi çalıştığınız, staj yaptığınız kurumlardan bir yöneticiniz olabileceği gibi, okuldan hocalarınızdan da olabilir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Anabilim Dalımızın hedefi, eğitim-öğretim kurumların başarılı birer öğretmen, yönetici olarak çalışacak, kendini sürekli geliştirebilecek, liderlik edebilecek, girişimci, yenilikçi, bilimsel ve mesleki etik değerlerini benimsemiş ve mesleki hayatında bu değerleri uygulayabilen bireyler yetiştirmektir. Lisans öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz bu vasıflara sahip bireylerdir. Kariyer hayatında edindikleri bilgi ve deneyimlerini titizlikle kullanacaklarına, öğrenmenin ömür boyu devam ettiği bilinci ile yenililikçi ve bilimsel bakış açılarını sürdüreceklerine olan inancımız tamdır

Okul Öncesi Öğretmenliği

Çocuk yayınlarının hazırlanmasında, oyuncak tasarımı gibi alanlarda uzman olarak çalışabilirler.
Hızla gelişen bir alandır. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması kreş, anaokulu gibi kurumlara talebi artırmaktadır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Olanakları elverenler kendi işlerini kurabilmektedirler.Okul öncesi öğretmeni olarak göreve başlayanlar; lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Özel Eğitim Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programı mezunu olan kişilerin Braille alfabesi ve Türk İşaret Dilini bilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra özel gereksinimli bireylerle ve onların aileleri ile iletişim konusunda donanımlı olmaları gerekmektedir. Ayrıca tarama, gelişim ve zeka testlerinin uygulanması ve sonuçların yorumlanmasına dair de kendilerini geliştirmeleri öğretmen adaylarının yararına olacaktır.

Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği programına gelen öğrencilerimiz yabancı dil öğrenme, enstrüman çalma, diksiyon geliştirme üzerine kişisel gelişim kurslarına gidebilirler. KPSS sınavı için hazırlık amacıyla yoğun çalışıp özel dersler alabilirler.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Mezun olan öğrencilerimize, hedefleri doğrultusunda kariyer planlaması yaparak kendilerini geliştirmeleri adına staj yapmaları, sertifika programı, proje ve eğitimlere katılmaları; ve bu deneyimlerini CV’lerine ekleyerek iş başvurularında avantaj elde etmeleri önerilmektedir.

Türkçe Öğretmenliği

– Türkçe Öğretmenliği Programından mezun olan öğrenciler yaratıcı drama, masal anlatıcılığı, mantık oyunları, zekâ oyunları, diksiyon gibi alanlarda kurs, seminer ve eğitimlere katılarak hem çalışma alanlarını genişletebilir hem de kişisel gelişim sağlayabilirler.

– Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik sertifikalar alarak yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında kendilerine iş imkânı oluşturabilirler.

– Web 2.0 ve Web 3.0 uygulamalarını öğrenmek, iş başvurularında öğrencilerimize katkı sağlayacaktır.

– Etkili iletişim, beden dili ve diksiyon konularında kendilerini geliştirmek iş başvurularında avantaj sağlayacaktır.

– Yabancı dil bilmek; eğitim teknolojileri, MS Office programlarına hâkim olmak öğrencilerimize hem kişisel hem de meslekî anlamda katkı sağlayacaktır.

– Millî Eğitim Bakanlığının öğretmenlere tavsiye ettiği kitapları okumak ve filmleri izlemek, öğrencilerimize meslekî anlamda katkı sağlayacaktır.